Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

alliwantiseverything
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viablackheartgirl blackheartgirl
alliwantiseverything
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakurwajegomac kurwajegomac
alliwantiseverything
5472 49b2 500
Reposted fromnonperfect nonperfect
alliwantiseverything
2934 ab89
alliwantiseverything
4739 9b2b 500
Reposted fromrol rol vialenifca lenifca
alliwantiseverything
Bo utrata życia nie jest wcale najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka. Najgorsza jest utrata tego, po co się żyje.
— Jo Nesbø
Reposted fromteaholic teaholic vialenifca lenifca
alliwantiseverything
Nikt nie lubi chwil, gdy musi spojrzeć w oczy własnej winie". 
— Charlotte Link
alliwantiseverything
Gdy dbasz o siebie, komunikujesz światu, że traktujesz samą siebie z szacunkiem i tak też chcesz być postrzegana. Staraj się znaleźć czas na to, by troszczyć się o swój wygląd. Dbałość o dopracowanie szczegółów jest ważnym elementem budowania wizerunku kobiety z klasą.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
alliwantiseverything
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo viamy-little-world my-little-world
alliwantiseverything
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: “Dobrze, że ona jest”.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamesoute mesoute
alliwantiseverything
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
alliwantiseverything
9617 cfa8
Reposted fromdusielecc dusielecc vialexxie lexxie
alliwantiseverything
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
alliwantiseverything
1974 0eb5 500
Reposted fromtfu tfu viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
alliwantiseverything
8082 c4a8
nie umiem przestać czekać.
alliwantiseverything
W marcu biegam i ćwiczę i czuję się już jak Rambo I znowu lubię oddychać a tego nie czułem dawno.
— "Żywot" Taco Hemingway
alliwantiseverything
Mała przestań czekać na jutro, na ładniejszy wschód słońca, na lepszą pogodę, prawdziwych przyjaciół i większe zarobki. Żadna z tych minut, które marnujesz na czekanie, już nie wróci. Zacznij więc doceniać każdą jedną chwile, smakować najprostsze rzeczy i bez okazji zakładać najlepsze ubrania. To nie rzeczywistość musi się zmienić, żebyś była szczęśliwa, tylko Twoja perspektywa.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialieve lieve
alliwantiseverything
8676 ac38 500
Reposted fromlejibet lejibet viaataliaboo ataliaboo
alliwantiseverything
alliwantiseverything
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl