Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

0423 8555
Reposted fromtayfun tayfun viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
0059 1348 500
Reposted frommartinini martinini viaEtien Etien
alliwantiseverything

August 20 2017

alliwantiseverything
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viablaxkseoul blaxkseoul
alliwantiseverything
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viahysterie hysterie
alliwantiseverything
1823 86a8
Reposted frombelleza belleza viahysterie hysterie
alliwantiseverything
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viaelusive elusive

August 08 2017

alliwantiseverything
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viaAinsworthCass AinsworthCass
alliwantiseverything
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
alliwantiseverything

Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał

Reposted fromlabellavita labellavita viaoutofmyhead outofmyhead
alliwantiseverything
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis vianotperfectgirl notperfectgirl
alliwantiseverything
alliwantiseverything
Czekać. Czy to to samo, co tęsknić? 
— Janusz L. Wiśniewski - S@motność w Sieci
alliwantiseverything
6748 68c0 500
alliwantiseverything
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaolc olc
alliwantiseverything
"I wtedy dopiero spostrzegam, że to już nie jest czerwiec. Że każdy miesiąc, każdy tydzień, dzień nawet ma swoją osobną barwę. Że łudzę się, myśląc, iż nic się nie zmieniło."
— J. Iwaszkiewicz
9916 e7f0

myverycrazyworld:

Salem described my life.

alliwantiseverything
Najśmieszniejsze jest to, że tęsknię za nim. Nie dał mi w życiu nic, poza jedną rzeczą - najbardziej perwersyjną ze zboczeń pewność bycia rozumianą. Nikt mnie nigdy nie rozumiał tak, jak on. Żadnemu mężczyźnie nie udało się wniknąć tak głęboko, nie wchodząc nawet we mnie.
— Myślenie jest erotyczne "Obrazki"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola

May 28 2017

alliwantiseverything
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
alliwantiseverything
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabitemyneck bitemyneck
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl