Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

alliwantiseverything
Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie już nie będzie.
— znalezione
alliwantiseverything
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabzdura bzdura
alliwantiseverything
A może dopiero o tej drugiej w nocy jesteś sobą?
— Marco Kubiś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola

December 29 2017

alliwantiseverything
1618 5e1a
Reposted fromLQL LQL viaeternaljourney eternaljourney
alliwantiseverything
alliwantiseverything
9334 4de5 500
Reposted frompantadeusz pantadeusz viastormymind stormymind
alliwantiseverything
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadobby dobby

October 21 2017

0423 8555
Reposted fromtayfun tayfun viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
0059 1348 500
Reposted frommartinini martinini viaEtien Etien
alliwantiseverything

August 20 2017

alliwantiseverything
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viablaxkseoul blaxkseoul
alliwantiseverything
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viahysterie hysterie
alliwantiseverything
1823 86a8
Reposted frombelleza belleza viahysterie hysterie
alliwantiseverything
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viaelusive elusive

August 08 2017

alliwantiseverything
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viaAinsworthCass AinsworthCass
alliwantiseverything
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
alliwantiseverything

Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał

Reposted fromlabellavita labellavita viaoutofmyhead outofmyhead
alliwantiseverything
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis vianotperfectgirl notperfectgirl
alliwantiseverything
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl